TERAPIE A MASÁŽE

Léčebný tělocvik - Spirální dynamika

Spirální dynamika je anatomicky podložený koncept,trojrozměrné pohybové koordinace lidského těla.Zakladatelé konceptu jsou francouzská fyzioterapeutka Jolan Deswarte a švýcarský lékař Christian Larsen.
Tento koncept využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů, poznatků o vývoji pohybového aparátu k učení správnému trojrozměrnému dynamickému a systematickému pohybu . Celý koncept je ideální kombinací technik měkkých tkání , mobilizací kloubů a páteře , léčebným tělocvikem , automobilizacemi a účinnou cestou ke správného pohybu a držení těla.
Spirální dynamika je návodem ke správnému držení těla a koordinovanému pohybu.
Ale přečíst si návod, jak co používat samozřejmě samo o sobě, nestačí.
Musíme mít i chuťa odhodlání se to naučit. Podle toho pak naše tělo vypadá a o něčem vypovídá ... ale to je už další kapitola....

Terapeutický přínos trojrozměrného pohybu

Úleva od bolestí hlubokým propracováním svalů a vazivového aparátu
Velmi šetrné zvětšení rozsahu pohybu
Zlepšení elasticity tkání
Svalová rovnováha
Stabilita
Získání nových informací a vjemů o pohybech v kloubech při cvičení a během dne
Integrace do denních činností

Indikace : všechny poruchy pohybového aparátu

Osvědčené teraputické řešení:
Spiraldynamik
kineziotape
propriofoot
SMsystém


Léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě využívající principy této terapie, je hrazen zdravotními pojišťovnami.
Kod 21221

Spiraldynamik - návod k používaní našeho těla - rozpracovaný do jednotlivých lekcí rozdělených podle částí těla - Zdravotními pojišťovnami hrazený není

Cena viz. Ceník terapií - Jednotlivé lekce konceptu Spiraldynamik