TERAPIE A MASÁŽE

Techniky měkkých tkání

Specifické hmatové techniky, které obnovují elasticitu a posunlivost měkkých tkání tj. kůže , podkoží, fascií avalů a svalových úponů. Dochází k optimalizaci jejich funkce a ústupu bolestí.Do technik měkkých tkání patří i ošetřování jizev, které mohou být příčinou lokálních i zřetězených dysfunkcí pohybového aparátu tzv.“aktivní jizvy“.
V rámci získání výraznějšího uvolnění tkání je velmi vhodné doplnit ošetření mobilizacemi
ošetřením technikami měkkých tkání , popř. metodou Spiraldynamik, která je ideální kombinací mobilizačních technik páteře a priferních kloubů ,technik měkkých tkání a léčebného tělocviku.
Vhodnou kombinací či doplněním této terapie je rovněž kinezio tape./ viz terapie kinezio tapem

Na našem pracovišti můžete být ošetřeni technikami měkkých tkání
-dle Mudr. Lewita
-dle metody Spiraldynamik
- Dornovy metody

Osvědčená fyzioterapeutická řešení
-Techniky měkkých tkání
-Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
-Spiraldynamik
-SMsystém
-Kineziotape

Techniky měkkých tkání jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Kod 21413